Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Windykacja należności

Kancelaria prowadzi sprawy windykacyjne na każdym etapie postępowania tj.:

  • windykację polubowną – obejmującą wezwanie dłużnika do zapłaty, prowadzenie z nim negocjacji oraz zawarcie ugody,
  • windykację sądową - dotyczącą przypadków, gdzie ze strony dłużnika brak jest chęci współpracy. Sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, któremu nadana jest klauzula wykonalności. Prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności jest podstawą do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej,
  • windykację komorniczą - obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości).