Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną, zarówno pracownikom jak i pracodawcom, w zakresie:

  • udzielania porad dotyczących praw i obowiązków stron (pracownika oraz pracodawcy) wynikających ze stosunku pracy,
  • udzielania porad dotyczących nawiązywania, rozwiązywania, wypowiadania umów o pracę,
  • sporządzania i opiniowania umów o pracę, o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności,
  • ustalania istnienia stosunku pracy,
  • dochodzenia odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
  • wypłaty wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
  • dochodzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy lub przywrócenia do pracy,
  • mobbingu,
  • dyskryminacji,