Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • rejestracji działalności gospodarczej ,
  • zakładania, rozwiązywania i likwidacji spółek,
  • procesu łączenia, przekształcania i podziału spółek,
  • prowadzenia stałej obsługi prawnej spółek,
  • konstruowania i opiniowania umów występujących w obrocie gospodarczym,
  • zaskarżania uchwał wspólników,
  • powoływania o odwoływania członków organów spółek i prokurentów,
  • opracowywania dokumentacji korporacyjnej spółek (umowy, statuty, uchwały, regulaminy),
  • reprezentacji spółek w postępowaniach sądowych i administracyjnych.