Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Prawo administracyjne

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • ogólne doradztwo w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • sporządzanie odwołań oraz skarg na decyzje administracyjne,
  • reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej, samorządowej, sądami administracyjnymi,
  • uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń i koncesji.