Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Wynagrodzenie

Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Klient przed podjęciem decyzji  o rozpoczęciu współpracy otrzymuje wyczerpującą informację na temat wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztów, jakie mogą się łączyć ze sprawą.

Usługi świadczone przez Kancelarię są opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego – honorarium ustalane jest każdorazowo z Klientem za prowadzenie danej sprawy. Jego wysokość zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu i przewidzianego nakładu pracy;
  • system wynagrodzenia ryczałtowego - stosowany jest przy zleceniu stałej obsługi prawnej -  wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną. Klient otrzymuje stałą, kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, co gwarantuje nieograniczony dostęp do usług prawnych Kancelarii oraz pozwala na szybsze i tańsze rozwiązywanie problemów. Wynagrodzenie ryczałtowe gwarantuje utrzymanie kosztów obsługi prawnej na stałym poziomie bez względu na liczbę aktualnie prowadzonych w ramach obsługi spraw. Dodatkowymi kosztami, jakie mogą pojawić się przy takim rozliczeniu, są koszty dojazdu do siedzib  sądów i innych organów. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym; 
  • system z premią za sukces  - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy. W sprawach związanych z dochodzeniem należności wynagrodzenie Kancelarii, w zależności od uzgodnień z Klientem, może składać się z 2 elementów: wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia dodatkowego tzw. premii za sukces. Wysokość tych elementów jest każdorazowo ustalana w zawieranej umowie, a sama premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.