Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Wzrost wkładu własnego przy kredycie hipotecznym

     Wskutek rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego od stycznia 2016 r. wzrósł próg wymaganego wkładu własnego przy zakupie mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym z 10% do 15%. Pokrycie gotówką wkładu własnego na poziomie 10% wciąż jest możliwe, jeżeli kredytobiorca wykupi ubezpieczenie niskiego wkładu.  Ponadto, banki będą mogły akceptować wkład własny pochodzący z realizacji rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Niestety, w niektórych bankach wysokość wymaganego wkładu własnego wynosi 20%, a zatem stawiają one bardziej radykalne wymogi przed kredytobiorcami, niż zaleciła im KNF.

     W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego wniesienie wkładu własnego daje kredytobiorcy margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnego rozwoju jego sytuacji finansowej lub rodzinnej, która zmusiłaby go do rozwiązania umowy kredytowej. KNF wskazuje, że zwiększa to znacząco prawdopodobieństwo, że kredytobiorca byłby w stanie sprzedać nieruchomość po cenie, która wystarczyłaby na spłatę całości zobowiązania wobec banku. W przypadku kredytów bez wkładu własnego lub LTV (wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia) przekraczającym 100% realizacja niekorzystnego scenariusza mogłaby prowadzić do sytuacji, w której kredytobiorca pozostałby nie tylko bez mieszkania, ale również z wysokim zobowiązaniem do spłaty wobec banku.